Loovus viib unistused täide!

       Loovus ja innovatsioon on omandamas teadmistepõhistes ühiskondades üha suuremat tähtsust ja seda seetõttu, et mitte kellelgi ei ole pääsu eelseisvate väljakutsete eest. Maailm, kus me elame ja väljakutsetele vastu astume, lõimub üha enam. Teadmiste üleilmastumise ja sellega kaasneva kontseptsioonide ning heade tavade leviku mõjul muutuvad töö- ja õppekultuur üha innovatiivsemaks. Kui me soovime mängida eurooplastena võtmerolli paremate eeltingimuste loomisel üleilmse jätkusuutliku arengu ja inimkonna heaolu tagamiseks, ja eelkõige, kui me soovime välja töötada vastutustundliku teadmistepõhise ühiskonna mudelit, siis peavad kõik parandama oma konkurentsivõimet. Konkurentsivõimet on võimalik aga saavutada ainult läbi süstemaatilise oskuste arendamise haridussüsteemi ja tööelu raames. Meil on vaja pidevalt parandada kontseptsioone ja ilminguid, mis seovad omavahel õppe, IKT arengu ja innovatsiooni, ja see ei tähenda mitte ainult olemasoleva parandamist, vaid radikaalseid uuendusi. 

Millegi uue loomisel ei tohiks vähemalt esialgu seada endale karme piire ega mõelda silmaklappidega. Paika tuleb panna idee suund ja püüda läheneda kogu loovprotsessile niivõrd huvitavate nurkade alt kui võimalik. Hea, uus ja unikaalne idee on tänapäeval midagi, mida soovivad kõik avastada. Loovus, ideed ja uudne lähenemine on vaieldamatult innovatiivsuse aluseks ning neid aspekte tuleks jälgida kompromissitult!

 

Loovus ja innovatsioon on ühiskonna arengu kohalt võtmetähtsusega ressursid ning ühtlasi ka edu aluseks. Loovuse edendamisega kaasnevad väljakutsed puudutavad nii haridus- kui ka äriringkondi. Vastuolu muutuva ühiskonna ning jätkuvalt traditsioonilise kooli- ja õpikorralduse vahel on saanud kõikjal tõsiseks pähkliks. Muutunud õpikäsitlus on väljakutse kogu Eesti hariduselus, mille võtmeks on loovuse arendamine kõigil haridustasemetel.

Toomas Pikhof

Toomas Pikhof, MA