Toomas Pikhof

Pean sügavalt lugu nii haridusest kui ka kultuurist ning armastan väga töötada õpetajate, õppijate ja loovate inimestega.

Olen omandanud kõrghariduse Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas ning kaitsnud diplomitöö teemal "Loovuse avaldumine ja areng loovustreeningu kaudu". 

Juhtimisalaseid teadmisi olen täiendanud Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas koolijuhtimise ja mentorluse erialal. Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudis olen läbinud organisatsioonikäitumise magistriõppe ning kaitsnud magistritöö teemal ”Organisatsioonikultuur ja juhtimisstiil ning nende omavahelised seosed SA näitel”. Mulle on omistatud sotsiaalteaduse magistrikraad Master of Arts in Social Sciences (Organizational Behavior).

Oman pikaajalist koolitusprojektide korraldamise kogemust Mainori Majanduskoolis, Mainori Ülikoolis ja Loovuse Koolituseskuses, 15 aastast erakooli õppe- ja majandustegevuse juhtimise kogemust ning 10 aastast kogemust Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse ja ETKA Andras täiskasvanute koolijtajana. Olen osalenud Tallinna Haridusameti korraldatud haridusasutuste kvaliteediauhinna konkursil assessorina ja juhtassessorina. 
Pean lugu lojaalsusest, korrektsusest ja täpsusest. Orienteerun hästi kommunikatsioonijuhtimises, turunduses, avalike suhete ja korporatiivse identiteedi väljundite rakendusvõimalustes. Oman teadmisi ja praktilist kogemust inimressursside juhtimises.

Toomas Pikhof

Toomas Pikhof, MA

Loovus ja innovatsioon on ühiskonna arengu seisukohalt võtmetähtsusega ressursid ning ühtlasi edu aluseks. Loovuse edendamisega kaasnevad väljakutsed puudutavad nii haridus- kui ka äriringkondi.