Koolitused

      

Spetsiifiliste oskuste ja kompetentside arendamiseks pakume 1-2 päevaseid lühikoolitusi, pikemaid arenguprogramme ja sisekoolitusi. Sisekoolitus suurendab töötajate ühtekuuluvustunnet ja elavdab omavahelist koostööd, tekitades organisatsioonis tugeva õpikogukonna.