Loovus ja innovaatiline mõtlemine on saavutamas üha tähtsamat kohta tänapäeva muutuva ühiskonna intellektuaalse kapitali baasis. Tööandjad eelistavad palgata pigem uute ideede genereerijaid kui stabiilse arengu spetsialiste. Ellujäämiseks on vajalik pidevalt edasi liikuda.

 

Loovustreeningul kasutatakse täiskasvanute õpetamiseks loodud aktiivseid õppemeetodeid.

 

Programm

  • loovuse olemus
  • loovuspsühholoogia aluseid
  • loomevõimet arendavad meetodid
  • loovuse rakendamine igapäevatöös ja juhtimises
  • loovuseks vajalike tingimuste ja loova organisatsiooni kujundamine

 

Loovustreeningus harjutame

  • loovuse rakendamist
  • kujutlusharjutuste ja mõttematkade tegemist
  • uute ideede väljatöötamist, loovust meeskonnatöös
  • teiste loovideedele reageerimist ja inspireerimist

 

Peale treeningut

  • teate, mis on loovus ja kuidas rakendada loovust oma igapäevatöös
  • teate, mis on juhtimisloovus ja kuidas luua loovat organisatsiooni
  • oskate rakendada loovust meeskonnatöös
  • teate oma tugevaid külgi ja oskate ennast edasi arendada

 

Maht: 6-12 akadeemilist tundi

Õppejõud: Toomas Pikhof

Maksumus: kokkuleppel

 

 

Loovus õpetaja töös