Koolituse eesmärgiks on anda õpilaste uurimistööde juhendajale ülevaade teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamise ning kaitsmise ja hindamise nõuetest.

 

Õpiväljundid

 • Omab teadmisi uurimistöö iseärasustest, olemusest ja meetoditest.
 • Tunneb uurimistöö ülesehituse põhimõtteid, oskab koostada uurimisprogrammi, planeerida ja korraldada uuringuid.
 • Oskab planeerida uurimistöö etappe.
 • Omab teadmisi uurimistöö kavandamisest, korrektsest vormistamise ning kaitsmise nõuetest.

 

Sisu lühikirjeldus

Kursus annab ülevaate uurimistöö iseärasustest, käsitledes järgmiseid teemasid:

 • Uurimisprobleem.
 • Hüpoteesi püstitamine ja muutujate valik.
 • Skaalad ja hindamine.
 • Uurimismeetodid.
 • Uuringu läbiviimine.
 • Uurimistulemuste analüüs ja tulemuste usaldusväärsus.
 • Uurimisstrateegiad.
 • Õpilastöödele esitatavad nõudeid.
 • Uurimistulemuste kasutamine  praktikas.
 • Uurimistöö  kavandamine  ning  kaitsmiseks esitatavad nõuded.
 • Uurimistöö erinevus tavaõppest.
 • Uurimistöö etapid, nende läbiviimisel ning tulemuste hindamisel tekkida võivad küsimused ja soovitused etappide läbimiseks. 

 

maht: 8 akadeemilist tundi

õppejõud: Toomas Pikhof

maksumus: kokkuleppel

 

Uurimistöö alused