Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused uurimistöö juhendamise korraldamiseks ning praktiliseks läbiviimiseks. Õpe sisaldab ülevaadet nii uurimistöö olemusest, etappidest kui ka hindamisest ning koolitusel viiakse läbi juba valminud uurimistööde analüüs.

 

Õpiväljundid

 • Oskab kavandada didaktiliselt efektiivset uurimistööd koolis.

 • Oskab korraldada uurimistöö juhendamist arvestades juhendatavate individuaalsete vajaduste ja erinevate õpistiilidega.

 • Oskab planeerida vahendeid ja valida sobivad teemad oma sihtrühmale.

 • Integreerib uurimistöö teiste õppeainetega.

 

Sisu lühikirjeldus

 • Uurimistöö erinevus tavaõppest.
 • Uurimistöö etapid, nende läbiviimisel ning tulemuste hindamisel tekkida võivad küsimused ja soovitused etappide läbimiseks.
 • Nõuded ja vajadused edukaks uurimistöö juhendamiseks.
 • Motivatsioonitegurid juhendajale ja juhendatavale.
 • Uurimistöö juhendamise metoodiline mudel.
 • Uurimistöö planeerimine ja läbi viimine.
 • Õpilast toetavad metoodikad ja uurimistöö tehnikad.
 • Praktilise töökorralduse näide uurimistööde protsessist ühe gümnaasiumi näitel.

 

maht: 8 akadeemilist tundi

õppejõud: Toomas Pikhof

maksumus: kokkuleppel

 

Uurimistöö juhendamine